Download Google Play Phiên bản mới nhất cho android

  0
  199

  Google Play cài đặt truy cập cần thiết để ứng dụng Google Play trên điện thoại thông minh của bạn để sử dụng. Tôi sẽ sử dụng nó.
  Tuy nhiên, download Google Play có những tình huống gân cần phải tải về các tập tin apk vào máy tính của bạn như là một vấn đề mà sân không phải là hữu ích.

  tai google play
  Download google play apk

  Bạn phải làm gì để tải về các tập tin Google Play  APK trực tiếp với android?

  Chỉ do các dữ liệu khởi tạo hoặc các trường hợp khác, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó khi apk nộp cho mục đích sao lưu hay không bạn muốn tải về.

  Khi bạn tìm kiếm ứng dụng download Google Play trên điện thoại thông minh của bạn để truy cập, sử dụng (các thiết bị kết nối với Google Play) Khi cài đặt điện thoại thông minh tương thích và cài đặt không nên nói không, ứng dụng có thể khi sử dụng tự tìm kiếm không thể tách rời.

  Tải file APK trực tiếp vào máy tính từ Google Play

  Tải về từ Google Play APK tập tin là rất đơn giản. Nếu bạn biết địa chỉ ứng dụng bạn muốn tải về.

  APK tập tin bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tìm ra địa chỉ. Truy cập vào Google Play, chọn ứng dụng bạn muốn tải về.

  Nếu bạn chọn các ứng dụng mà bạn muốn tải về các ứng dụng gây ra một địa chỉ vào thanh địa chỉ, và bạn chỉ có thể sử dụng hoặc sao chép toàn bộ hasyeoseo bạn cũng có thể sử dụng màu xanh gạch dưới phần.

  Tôi đã chọn cựu ‘Mobile T thế giới’. Toàn bộ địa chỉ được lựa chọn, bạn đưa con trỏ chuột vào thanh địa chỉ. Nhấn Ctrl + C để sao chép địa chỉ, xin vui lòng. Và đi đến liên kết dưới đây.

  Khi kết nối với một liên kết, nhấn vào ô phía trên màn hình là sắp lên, chèn địa chỉ để tải về apk trúng bộ phận (Ctrl + V) ‘Tạo Link. Giống như dưới cùng của màn hình thay đổi. ‘Click vào đây để tải về …………..’ một cửa sổ mở ra, xin vui lòng bấm vào download.

   

  download Google Play
  Hình ảnh minh họa cho google play apk

  Nếu bạn muốn tải về điện thoại thông minh của bạn: google play quét với một chương trình điện thoại thông minh Mã QR đã cho báo chí ‘QR Code View’ Xin vui lòng tải trực tiếp đến điện thoại thông minh của bạn.

  Có thể … sử dụng phương pháp này để tải về ứng dụng trả tiền?

  Lưu đề cập, ngay cả trên một tập tin APK vào máy tính của bạn, download Google Play nghĩ rằng điều này sẽ xuống đôi khi cần rất hiếm khi đi.