Cách thức để được xóa án tích theo quy định mới nhất

0
126
Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định cơ bản về chế định xóa án tích cho người bị kết án theo hướng có lợi hơn đối với người bị kết án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập. Hãy cùng tìm hiểu về điều kiện xóa án tích trong bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ pháp lí

 • Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
 • Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Xóa án tích và điều kiện để được xóa án tích là gì?

Khái niệm:

Một người đã phạm tội và bị kết án thì sẽ được coi là có án tích. Theo Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015, thì việc được xóa án tích đồng nghĩa với người đó sẽ được coi như chưa bị kết án, hay nói cách khác trong sạch.

Do đó vấn đề chấp hành án thì nhiều người sẽ rất quan tâm để vấn đề xóa án tích.

Có ba trường hợp khác nhau về xóa án tích được pháp luật quy định. Nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì sẽ có cơ hội được xóa án tích

Trường hợp 1: Đương nhiên được xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)

Một người được coi là đương nhiên được xóa án tích khi họ không phạm phải các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh và đáp ứng các điều kiện về thời hiệu bản án, hình phạt bổ sung, trách nhiệm dân sự và thời gian nhất định…

Trường hợp 2: Theo quyết định của tòa (Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)

Căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án, Tòa án sẽ ra quyết định xóa án tích với các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh nếu đáp ứng đủ các điều kiện về chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo …

Trường hợp 3: Trong một số trường hợp cụ thể (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định của pháp luật.

2. Tính thời gian xóa án tích

Thời hạn để tính xóa án tích được quy định chi tiết Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài ra, thời hạn để đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Cụ thể:

Với trường hợp đương nhiên được xóa án tích: 

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án

Với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa: 

 • 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án
 • Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội thì được áp dụng thời hạn xóa án tích theo quyết định của Tòa
 • Khi chưa được xóa án tích mà thực hiện hình vi phạm tội mới thì thời hạn xóa án tích được tính lại như ban đầu

4. Thủ tục để được xóa án tích

Theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thủ tục để được xóa án tích được quy định như sau:

 • Với trường hợp đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp không có án tích là 05 ngày
 • Với các trường hợp còn lại do Tòa án quyết định.

Theo đó, người bị kết án phải gửi đơn yêu cầu xóa án tích (có nhận xét của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc, học tập).

Trong thời gian 13 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án cấp sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Trong trường hợp người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Trân trọng

Khi có nhu cầu về dịch vụ luật sư bào chữa vụ án đánh người, cố ý gây thương tích. Xin liên hệ ngay với chúng tôi: 0833 102 102